Κυπριακή Δημοκρατία
Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

ΣΧΕΤΙΚΑ


Η ΕΔΑΑΣ Κύπρου είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση Αεροπορικών Ατυχημάτων και Σοβαρών Συμβάντων στην Κύπρο.

Η αποστολή της είναι η διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων που αφορούν πολιτικά αεροσκάφη με σκοπό την συλλογή δεδομένων, την ανάλυση των παραγόντων που οδήγησαν σε αυτό και την επεξεργασία της αρχής που θα μπορούσε να προσφέρει διδάγματα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επανάληψή τους.


Take Off

Inquiries

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου