Κυπριακή Δημοκρατία
Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο    Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Κύπρου (ΕΔΑΑΣ) ιδρύθηκε την 1η Οκτωβρίου 2003, λίγους μήνες πριν την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

    Η ΕΔΑΑΣ λειτουργεί σύμφωνα με το Παράρτημα 13 της Σύμβασης του Σικάγο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (Δ.Ο.Π.Α), τον Κανονισμό (ΕΕ) 996/2010 και τον περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμο του 2015 [Ν.73(Ι)/2015].

    Αποτελεί την Επίσημη Ανεξάρτητη Αρχή για την διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων στην Κύπρο..

    Σύμφωνα με το Παράρτημα 13 της Σύμβασης του Σικάγο του ΔΟΠΑ, τον Κανονισμό (ΕΕ) 996/2010 και τον περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμο του 2015, αποκλειστικός σκοπός των διερευνήσεων που διεξάγει είναι η πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων στο μέλλον.

    Οι διερευνήσεις αυτές δεν αποσκοπούν στην διευκρίνιση πταίσματος ή ευθύνης...

Take Off

Inquiries

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου