Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία ΕΔΑΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
Πύργος Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας
1ος όροφος, Γραφείο 214
Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας
ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ: +357 24802913/915/919/920 & +357 24643086/087
Φαξ: +357 24643052
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: aaiib@mcw.gov.cy


Κυβερνήτης Ιωάννης Λοΐζου
Πρόεδρος ΕΔΑΑΣ (Αρχιεπιθεωρητής)
Τηλ: +357 24643086 & +357 24802915
Φαξ: +357 24643052
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: iloizou@mcw.gov.cyL.A.E Ιωάννης Δρουσιώτης
Μέλος ΕΔΑΑΣ (Επιθεωρητής)
Τηλ: +357 24802919
Φαξ: +357 24643052
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: jdroussiotis@mcw.gov.cy


Μάριος Ευθυμίου
Μέλος ΕΔΑΑΣ (Επιθεωρητής)
Τηλ: +357 24802920
Φαξ: +357 24643052
Email: mefthymiou@mcw.gov.cyΚλέλια Ιωάννου
Γραμματέας ΕΔΑΑΣ
Τηλ: +357 24643087 & +357 24802913
Φαξ: +357 24643052
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: kioannou@mcw.gov.cy


ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
Τ. ΚΙΒΩΤΙΟ 43086
6650 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
(ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΑΑΣ)Take Off

Inquiries

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου